ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Охорона праці

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням правління
ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»
від 27 січня 2014 р.
Сертифікат на систему управління гігієною та безпекою праці

ПОЛІТИКА ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Публічне акціонерне товариство «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» є одним із провідних виробників електричної та теплової енергії на рівні найвищих світових стандартів якості, екологічної безпеки, безпеки праці.

Стратегічною метою діяльності ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» у виробничій сфері є надійне та ефективне виробництво теплової енергії для потреб міста Харкова та електричної енергії для потреб Об’єднаної енергосистеми України, у господарській сфері – підтримання належного рівня прибутковості для задоволення інтересів акціонерів, економічних та соціальних потреб працівників Товариства, подальшого виробничого розвитку шляхом технічного переоснащення наявних та створеннях нових енергогенеруючих потужностей, удосконалення системи технологічного та адміністративного управління, скорочення непродуктивних витрат палива та енергії.

Для досягнення цієї мети розроблена та впроваджена система менеджменту професійного здоров’я та безпеки праці (СМПЗіБП) у відповідності до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. Ця система управління спрямована на виконання очікувань споживачів (замовників) та інших зацікавлених сторін, застосовних вимог міжнародних стандартів і норм, чинного законодавства, постійне поліпшення всіх процесів та діяльності Товариства, результативне управління пов’язаними з ними ризиками.

У зв’язку із зазначеним правління ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» бере на себе зобов’язання:

  • Підтримувати беззаперечну репутацію Товариства, як сучасного підприємства з менеджментом найвищого світового рівня.
  • Постійно аналізувати вимоги споживачів (замовників) та інших зацікавлених сторін і забезпечувати належні умови для їх виконання на найвищому рівні безпеки праці та охорони здоров’я. Запобігати нещасним випадкам, травмуванню та погіршенню здоров’я персоналу підприємства, відвідувачів та сусідів у зв’язку із діяльністю Товариства.
  • Виконувати всі застосовні вимоги регіональних, національних, міжнародних стандартів, норм чинного законодавства, які регламентують діяльність Товариства.
  • Підвищувати якість продукції та послуг, які постачаються та надаються споживачам (замовникам), забезпечувати усунення, пом’якшення чи управління негативним впливом небезпек і ризиків, пов’язаних з виробленням продукції та діяльністю Товариства, шляхом забезпечення всіх процесів СМПЗіБП компетентним персоналом, необхідними матеріальними та фінансовими ресурсами, впровадження сучасних методів керування процесами на базі результатів аналізу задоволеності та довіри споживачів (замовників), інших зацікавлених сторін, відповідності діяльності Товариства застосовним законодавчим та іншим вимогам.
  • Забезпечувати постійне поліпшення результативності та ефективності функціонування СМПЗіБП шляхом раціонального вдосконалювання організації діяльності, аналізування та актуалізації документації, підвищення виробничого, інтелектуального та фінансового потенціалу Товариства.
  • Створювати, підтримувати та поліпшувати умови, спрямовані на зростання зацікавленості всього персоналу в ефективній діяльності Товариства.
  • Підтримувати взаємовигідне співробітництво з постачальниками, підрядниками, державою і суспільством.

Всебічна підтримка Системи менеджменту професійного здоров’я і безпеки праці та усвідомлення своєї ролі в ній всім персоналом Товариства, систематичне та глибоке аналізування даних про її функціонування на всіх рівнях, обов’язкова реєстрація та аналізування причин всіх невідповідностей, претензій, побажань та вимог всіх зацікавлених сторін, своєчасне впровадження результативних коригувальних та запобіжних дій є надійною гарантією реалізації Політики щодо професійного здоров’я і безпеки праці ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5».