ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Охорона праці


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом від 01.03.2024 №95

Політика ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»
у сфері охорони здоров`я та безпеки праці

ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (далі – Товариство) є виробником теплової та електричної енергії, свою діяльність здійснює відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Менеджмент у сфері охорони здоров`я та безпеки праці Товариства спрямований на реалізацію державної політики України та корпоративної політики в галузі професійної безпеки, а також на створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.


Стратегічні цілі:
 1. Створення безпечних і здорових умов праці для забезпечення професійної безпеки й охорони здоров`я працівників Товариства та підрядних організацій.
 2. Формування у працівників Товариства сталого розуміння безпечної поведінки на виробництві, розвиток навичок працівників передбачати та запобігати виникненню інцидентів на виробництві.
Зобов`язання:
 1. Здійснювати діяльність Товариства у сфері охорони здоров`я та безпеки праці відповідно до чинного законодавства.
 2. Проводити ідентифікацію, оцінку, аналіз істотних ризиків у сфері охорони здоров`я та безпеки праці для зниження їхнього рівня.
 3. Підвищувати професійний рівень і компетентність працівників Товариства, системно та цілеспрямовано проводити їхнє навчання та підвищувати кваліфікацію у сфері охорони здоров`я та безпеки праці.
 4. Надавати людські, фінансові, матеріально-технічні ресурси, необхідні для реалізації цієї політики.
 5. Розробити та впровадити систему менеджменту охорони здоров`я та безпеки праці відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018.
 6. Планувати та впроваджувати заходи, спрямовані на забезпечення безпечної роботи структурних підрозділів Товариства, поліпшення умов праці працівників і охорону їхнього здоров`я, підвищення культури виробництва.
 7. Здійснювати постійний контроль дотримання вимог охорони здоров`я та безпеки праці у структурних підрозділах Товариства.
 8. Здійснювати моніторинг, перевірки, внутрішні аудити й атестацію робочих місць для оцінки відповідності законодавчим та іншим встановленим вимогам у сфері охорони здоров`я та безпеки праці.
 9. Коригувати, удосконалювати та вчасно доводити до працівників Товариства та інших зацікавлених осіб політику у сфері охорони здоров`я та безпеки праці.

Кожен працівник Товариства відповідає за реалізацію політики у сфері охорони здоров`я та безпеки праці.

Девіз Товариства у сфері охорони здоров`я та безпеки праці: «Безпечні умови праці та технології виробництва енергетичної продукції, конкурентоспроможність в умовах ринкового середовища».