ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Пікова водогрійна котельня

Піковий водогрійний котел
			ПТВМ-180

Піковий водогрійний котел ПТВМ-180


Машинний зал мережних
				насосів

Машинний зал мережних насосів


Мережний електричний
				насос

Мережний електричний насос


Пікова водогрійна котельня (ПВК) оснащена водогрійними котлами ПТВМ-180, які працюють у піковому режимі, групою мережних насосів і насосів рециркуляції. Водогрійні котли ПТВМ-180 виготовлені Барнаульським котельним заводом і мають наступні характеристики:

Теплова продуктивність, Гкал/год 180
Робочий тиск, кг/см2 25
Температура води на вході в котел при роботі на газі, °C >70
Температура води на вході в котел при роботі на мазуті, °C 104
Витрата мережної води через котел, т/год 3000-3860
Гідравлічний опір, кг/см2 1
Кількість газомазутних горілок, шт. 20

Насосна група кожного водогрійного котла складається з 2-х мережних насосів I підйому (СЕН I), 2-х мережних насосів II підйому (СЕН II), двох насосів рециркуляції (НРЦ).

Насоси Тип насоса Продуктивність, м3/год Напір, м.в.ст. Потужність, кВт Напруга, кВ
СЕН I СЕ-2500-60 2500 60 500 6
СЕН II СЕ-2500-180 2500 180 1600 6
НРЦ СЕ-1250-70 1250 70 320 6

Мережні насоси I ступеню призначені для подачі води із трубопроводів зворотної мережної води з міста на мережні підігрівники, розташовані в головному корпусі.

Мережні насоси II ступеню призначені для подачі води після мережних підігрівників на водогрійні котли або мимо них і далі в пряму тепломагістраль міста.

Насоси рециркуляції призначені для забезпечення необхідної витрати мережної води через котел і підтримки необхідної температури мережної води на вході в котел. Підвищення температури здійснюється з метою зменшення низькотемпературної корозії поверхонь нагрівання котла.

Система трубопроводів теплофікаційної установки служить для обв'язки підігрівників, насосів і водогрійних котлів.

Відпуск тепла в теплофікаційну систему м. Харкова здійснюється по магістральним трубопроводам мережної води діаметром 1220 мм, розрахованим на роботу під тиском 16 кг/см2.

Магістральні трубопроводи укладені на естакаді. Усі трубопроводи мережної води заізольовані й окожушені.

В арматурному вузлі ПВК виконаний захист від підвищення тиску у зворотній магістралі тепломережі, яка являє собою два імпульсні запобіжні клапани, що працюють по імпульсу від ЕКМ.

Режим роботи теплофікаційної установки (тиск в прямому і зворотному трубопроводах, температура води в трубопроводі) організований відповідно до завдання диспетчера теплових мереж.

Відхилення від заданого режиму повинні бути не більше:

  • по температурі, що надходить до споживачів ±3 %;

  • по тиску у зворотному трубопроводі ±20 КПа;
  • по тиску в прямому трубопроводі ±5 %.

Безпосередньо з теплофікаційною установкою ТЕЦ зв'язана схема її підживлення, що забезпечує поповнення втрат мережної води в міських мережах, а також короткочасні аварійні підживлення.

Підживлення здійснюється безперервно з метою підтримки заданого тиску на всасі СЕН I ст. Пом'якшена вода надходить у схему підживлення тепломережі із ХВО по двох трубопроводах діаметром 400 мм через вакуумні деаератори (змонтовано 3 деаератора типу ВД-400 продуктивністю по 400 т/год), де відбувається видалення корозійно-агресивних і інертних газів. Після ВД вода надходить у резервуари запасу підживлювальної води, т.зв. акумуляторні баки (АБ). На ТЕЦ змонтовано 2 баки ємністю по 2000 м3 і один бак ємністю 3000 м3.

Безпосередньо в трубопровід зворотної тепломережі міста підживлювальна вода подається за допомогою насосів підживлення тепломережі.

Тип насоса Продуктивність, м3/год Напір, м.в.ст. Потужність, кВт Кількість, шт.
Д-3200-55 3200 55 500 1
Д-800-57 800 57 200 3
Д-320-70 320 70 100 1

Передбачена можливість в аварійних ситуаціях у якості підживлювальної води тепломережі використовувати циркуляційну воду.