ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Центральна насосна станція

Гідроспоруди

Градирні, центральна насосна станція, водопідвідний канал та резервуари технічної води


Центральна насосна станція

Центральна насосна станція


Відкритий водопідвідний канал

Відкритий водопідвідний канал під час спуску води


Водозабірний резервуар

Водозабірний резервуар під час спуску води


До системи водоохолодження (циркводопостачання) Харківській ТЕЦ-5 входять:

  • 2 градирні;
  • відкритий водопідвідний канал;
  • центральна насосна станція (ЦНС);
  • вузол перемикань;
  • 3 резервуара техводопостачання;
  • магістральні напірні й зливальні циркводоводи.

Подача води одноступінчаста. Циркуляційні насоси встановлені в центральній насосній станції. Підживлення водою системи техводопостачання ТЕЦ здійснюється за допомогою водозабору із Ново-Баварської водойми, розташованої біля майданчика ТЕЦ. Схема циркводопостачання замкнена: ЦНС → головний корпус → градирні → ЦНС.

Магістральні циркводоводи виконані 2-нитковими зі сталевих труб діаметром 2800 мм. Вони пов'язані із блоками трубопроводами діаметром 1600 мм. Передбачена можливість подачі циркводи для підживлення тепломережі в аварійних режимах.

Циркуляційна вода після конденсаторів турбін подається на градирні №№ 1 і 2 для охолодження, звідки скидається у відкритий водопідвідний канал. Відбір технічної води для охолодження допоміжного устаткування проводиться в межах головного корпусу від напірних циркуляційних водоводів. Скидання технічної води від допоміжного устаткування машзалу здійснюється по колектору Ду 1600 мм у водозбірний резервуар центральної насосної станції.

Охолоджена в градирні вода по відкритому водопідвідному каналу подається до водозбірного резервуару біля ЦНС. Довжина каналу – 175 м, ширина по дну – 6 м, ухил укосів - 1:3, будівельна глибина - 3,5 м, нормальна глибина заповнення водою – 3 м. Дно й укоси каналу укріплені монолітним залізобетонним облицюванням на щебеневій підготовці. Щоб уникнути фільтрації води з каналу під кріпленням його дна й укосів, улаштований суглинний екран. Для виключення різких коливань рівня води в каналі в період припинення підживлення й зниження обрію води в резервній водоймі й резервуарі центральної насосної станції наприкінці каналу передбачений щілинний водозлив.

Водозабірний резервуар (прийомний ківш при ЦНС) розмірами 30,8 × 26 × 8,6 м виконаний у монолітному залізобетоні. У прийомному ковші ЦНС (на дні) знаходяться 16 шпар Ø159, які призначені для гасіння тиску ґрунтових вод на днищі ковшу в період його спорожнювання.

Втрата води в градирнях з винесенням і випаровуванням становить 0,5-0,6 % від витрати охолоджуваної води. У результаті випаровування води із градирні концентрація солей у воді зростає. З метою підтримки певного солевмісту здійснюється продувка градирні, для чого частина води після проходження через конденсатори турбін відбирається й насосами продувки градирні відправляється на хімводоочищення. Відновлення води відбувається за рахунок підживлення з ріки Уди.

У приміщенні ЦНС розташовано 5 циркуляційних насосів (ЦЕН), що подають воду в магістральні циркводоводи. При виводі в ремонт ЦЕНи з боку ковша відключаються за допомогою щільних затворів (шандор).

Для видалення дренажних вод і спорожнення аванкамер змонтовано 4 дренажних насоси.

Для змащення й охолодження гумових вкладишів ЦЕНів змонтовано 2 насоси охолодження підшипників.

У приміщенні ЦНС розміщено 6 пожежотехнічних насосів, за допомогою яких здійснюється підживлення цирксистеми й подача води у трубопроводи пожежотехнічного водопостачання ТЕЦ. Також у приміщенні ЦНС розміщена станція пінопожежогасіння для гасіння пожеж у мазутогосподарстві.

Характеристики насосного устаткування схеми циркводопостачання ТЕЦ наведені в таблиці.

Найменування насоса Тип насоса Продуктивність, м3/год Напір, м.в.ст. Потужність, кВт Напруга, кВ Кількість, шт.
Циркуляційні насоси 96 ДЦВ- 4,5/23 16·103 23 1600 6,0 5
Дренажні насоси ВК-12 300 21 30 0,4 2
Дренажні насоси ДО-45/30 45 30 7,5 0,4 2
Насоси охолодження підшипників 4 ДО-12 90 35 13 0,4 2
Пожежотехнічні насоси 200Д60 720 67 200 6,0 6
Насоси подачі пінорозчинів ЦН-400-105 400 105 200 6,0 2
Насос перемішування піноутворювача ЦНС-38/88 38 88 17 0,4 2

Двигуни циркуляційних
			насосів

Двигуни циркуляційних насосів

Насоси підкачування піноутворювача і насоси пінопожежегасіння

Насоси підкачування піноутворювача
і насоси пінопожежогасіння