ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Структура власності Товариства станом на 08.04.2019

Додаток 39
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 розділу V)
ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі
Структура власності Приватного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» 100 відсотків акцій якого прямо належать одній особі, (далі - Товариство), станом на 08.04.2019 року
N з/п Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства Участь особи в Товаристві, % Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства** Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8
САН ПОСЕЙДАНІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД(SUN POSIDANIUS INVESTMENTS LIMITED) зареєстрована та діє відповідно до законодавства республіки Кіпр, реєстраційний номер 290917 100 - *100 - - Рубен Захарян

*   Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої участі, вона має складати 100 відсотків.

**  Крім випадків, коли особа прямо володіє 100 % акцій Товариства.


Документ

Документ, завірений ЕЦП