ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Дергачівський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua

Особлива інформація


Зміна посадових осіб (дата розміщення 03.02.2012)
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу (дата розміщення 09.11.2012)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 19.03.2013)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 10.04.2014)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 15.09.2014)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 21.04.2015)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 13.05.2015)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 21.04.2016)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 10.05.2016)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (дата розміщення 09.12.2016)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (дата розміщення 10.03.2017)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (дата розміщення 28.04.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 28.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 28.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 28.04.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (дата розміщення 28.04.2017)
Відомості про зміну типу акціонерного товариства (дата розміщення 04.05.2017)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 24.05.2017)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (дата розміщення 11.09.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 12.09.2017)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 20.12.2017)
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) (дата розміщення 26.01.2018)