ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.04.2018 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (ідентифікаційний код юридичної особи 05471230) у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», розміщує наступну інформацію:

Загальна кількість акцій станом на 19.04.2018 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 295 909 871 шт.

Загальну кількість голосуючих акцій станом на 19.04.2018 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 295 901 456 шт.