ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 04.05.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвська ТЕЦ-5" Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська ТЕЦ-5"
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та прийнято рiшення про змiну найменування з "Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвська ТЕЦ-5" на "Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська ТЕЦ-5". Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 04.05.2017. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвська ТЕЦ-5". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська ТЕЦ-5".