ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.09.2014 Обрано Член правління Заяць Сергій Анатолійович Не надав згоди 0,00
Зміст інформації:
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Харкiвська ТЕЦ-5» 15.09.2014 прийнято рішення про обрання Зайця Сергія Анатолійовича на посаду члена правління ПАТ «Харківська ТЕЦ-5». Підстава: заява Зайця С.А. на обрання на посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення наглядовою радою ПАТ «Харківська ТЕЦ-5». Обрано на посаду безстроково. Заяць С.А. володіє 0 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 0,00% від статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав Заяц С.А., протягом останніх п’яти років: з 18.05.2009 по 30.06.2009 начальник Миколаївської енергетичної дільниці структурного підрозділу «Сакські теплові мережі ТОВ Крим ТЕЦ»; з 01.07.2009 по 02.11.2009 начальник Миколаївської енергетичної дільниці структурного підрозділу «Сімферопольська ТЕЦ ТОВ Крим-тепоелектроуентраль»; з 03.11.2009 по 18.06.2010 генеральний директор ТОВ «Кримтеплопостачання»; з 21.06.2010 по 11.07.2010 заступник генерального директора орендного підприємства «Кримтеплокомуненерго»; з 12.07.2010 по 21.03.2014 голова правління – генеральний директор «Кримтеплокомуненерго».