ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено або звільнено) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 

  18.03.2013

  Звільнено

  Голова наглядової ради

  Юр’єв Геннадій Петрович


-

0

18.03.2013

Звільнено

Член наглядової ради

Загородній Роман Васильович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член наглядової ради

Винокуров Валерій Вікторович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член наглядової ради

Кацуба Сергій Володимирович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член наглядової ради

Клюшкін Микола Петрович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член наглядової ради

Конопацький Еміль Володимирович

-

0

18.03.2013

Призначено

Член наглядової ради

ТОВ «Укрістгаз»

37994284

99,856

18.03.2013

Звільнено

Голова ревізійної комісії

Богословський Сергій Борисович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член ревізійної комісії

Михайленко Антон Олегович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член ревізійної комісії

Федорійчук Ярослав Петрович

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член ревізійної комісії

Петрощук Тетяна Михайлівна

-

0

18.03.2013

Звільнено

Член ревізійної комісії

Бірюк Ірина Герольдівна

-

0


Загальними зборами акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» 18.03.2013 було прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства.

Обрання нового складу наглядової ради та припинення повноважень ревізійної комісії Товариства здійснено у зв’язку з тим, що 17.08.2012
Фонд державного майна України наказом № 3333 (далі - Наказ) затвердив план розміщення акцій ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" протягом ІІІ-
IV кварталів 2012 року.

Власником 99,856 % статутного капіталу ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрістгаз», 0,144 % статутного капіталу Товариства знаходиться у власності працівників підприємства та інших громадян, які мають право на пільгове придбання акцій.

18.03.2013 загальними зборами акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» припинено повноваження голови та інших членів наглядової ради
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»:

- Юр’єва Геннадія Петровича – голови наглядової ради;

- Загороднього Романа Васильовича – члена наглядової ради;

- Винокурова Валерія Вікторовича – члена наглядової ради;

- Кацуби Сергія Володимировича – члена наглядової ради;

- Клюшкіна Миколи Петровича – члена наглядової ради;

- Конопацького Еміля Володимировича – члена наглядової ради.

Свої повноваження вищезазначені посадові особи виконували протягом 2010-2013 років.

У Товариства відсутня інформація про наявність у вищезазначених посадових осіб непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» від 18.03.2013 припинено повноваження голови та інших членів ревізійної комісії
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»:

- Богословського Сергія Борисовича – голови ревізійної комісії;

- Михайленка Антона Олеговича – члена ревізійної комісії;

- Федорійчука Ярослава Петровича – члена ревізійної комісії;

- Петрощук Тетяни Михайлівни – члена ревізійної комісії;

- Бірюк Ірини Герольдівни – члена ревізійної комісії.

Свої повноваження вищезазначені посадові особи виконували протягом 2010-2013 років.

У Товариства відсутня інформація про наявність у вищезазначених посадових осіб непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Відповідно до Положення про наглядову раду ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», яке було прийнято на загальних зборах від 18.03.2013 наглядова рада Товариства складається з однієї особи (одного члена), відповідно загальними зборами акціонерів ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» від 18.03.2013 було прийнято рішення щодо обрання з 19 березня 2013 року членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» строком на три роки Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ» (ідентифікаційний код 37994284, місцезнаходження: 03055, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Старокиївська, будинок 14), яке володіє статутним капіталом в розмірі 99,856%.

На загальних зборах акціонерів Товариства від 18.03.2013 вирішено не створювати ревізійну комісію ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» та як наслідок не обирати членів цього органу.