ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2017 69418 2915790 2
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 16 вiд 30.03.2016 до договору поставки нафтопродуктiв № 40/03-17 вiд 17.03.2015. Вартiсть товару складає 69 417 756,00 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 7 503,00 т (мазут паливний 100 згiдно з ДСТУ 4058-2001);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки: до 13.04.2016 включно - 3500,00т, до 20.04.16 включно - 3500,00т, до 25.04.2016 включно - 503,00т (допускається поставка частинами), цiна складає 69 417 756,00 грн., з ПДВ.
2 25.04.2017 159227 2915790 5
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 17 вiд 31.03.2016 до договору поставки нафтопродуктiв № 40/03-17 вiд 17.03.2015. Вартiсть товару складає 159 226 920,00 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 17 210,00 т (мазут паливний 100 згiдно з ДСТУ 4058-2001);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки: до 31.05.2016 включно - 5000,00 т, до 30.06.2016 включно - 5000,00 т, до 31.07.2016 включно - 7210,00 т (допускається поставка частинами), цiна складає 159 226 920,00 грн., з ПДВ.
3 25.04.2017 49662 2915790 1.7
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 18 вiд 30.04.2016 до договору поставки нафтопродуктiв № 40/03-17 вiд 17.03.2015. Вартiсть товару складає 49 662 000,00 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 1.7 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 6 000,00 т (мазут паливний 100 згiдно з ДСТУ 4058-2001);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки: до 31.05.2016 включно - 6000,00 т (допускається поставка частинами), цiна складає 49 662 000,00 грн., з ПДВ.
4 25.04.2017 4095 2915790 0.1
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 19 вiд 20.12.2016 до договору поставки нафтопродуктiв № 40/03-17 вiд 17.03.2015. Вартiсть товару складає 4 095 000,00 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 0.1 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 420 т (мазут паливний 100 згiдно з ДСТУ 4058-2001);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки: до 05.01.2017 включно - 420 т (допускається поставка частинами), цiна складає 4 095 000,00 грн., з ПДВ.
5 25.04.2017 3938 2915790 0.1
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 20 вiд 31.01.2017 до договору поставки нафтопродуктiв № 40/03-17 вiд 17.03.2015. Вартiсть товару складає 3 938 414,40 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 0.1 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 360 т (мазут паливний 100 згiдно з ДСТУ 4058-2001);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки: до 10.02.2017 включно -360,00 т (допускається поставка частинами), цiна складає 3 938 414,40 грн., з ПДВ.
6 25.04.2017 403 2915790 0.01
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 55 вiд 23.06.2016 до договору поставки № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012. Вартiсть товару складає 403 430,40 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 0,001%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 60,000 (Т= 20 °С, Р= 101,325 кПа);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки (перiод (ресурс) поставки (мiсяць поставки):червень 2016 року, цiна складає 403430,40 грн., з ПДВ.
7 25.04.2017 1485393 2915790 51
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 56 вiд 24.10.2016 до договору № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012. Вартiсть товару складає 1 485 393 214,14 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 51%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет - призупинення дiї договору в частинi постачання природного газу до 01.01.2017; ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй. Iнформацiя щодо ринкової вартостi майна та спiввiдношення ринкової вартостi до вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi надається стосовно договору № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012 в цiлому.
8 25.04.2017 57786 2915790 2
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 55 вiд 23.06.2016 до договору № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012. Вартiсть товару складає 57 786 120,00 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi 6 900,000 (Т= 20 °С, Р= 101,325 кПа);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки (перiод (ресурс) поставки (мiсяць поставки): сiчень 2017 року, цiна складає 57 786 120,00 грн., з ПДВ.
9 25.04.2017 1543179 2915790 53
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 58 вiд 28.02.2017 до договору № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012. Вартiсть товару складає 1 543 179 334,14 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 53%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет - призупинення дiї договору в частинi постачання природного газу до 01.05.2017; ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй. Iнформацiя щодо ринкової вартостi майна та спiввiдношення ринкової вартостi до вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi надається стосовно договору № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012 в цiлому.
10 25.04.2017 191841 2915790 7
Зміст інформації:
25.04.2017 рiчними загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська ТЕЦ-5" прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Надано згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть: додаткова угода № 59 вiд 23.03.2017 до договору № 02/08-15-г на постачання природного газу вiд 15.08.2012. Вартiсть товару складає 191 840 880,00 грн., з ПДВ. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна складає 7%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 295 901 456 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв складає 295 612 286 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення складає 309 590 шт. та "проти" прийняття рiшення складає 0 шт. Iстотнi умови правочину: предмет договору - поставка товару в розмiрi22 000,000 (Т= 20 °С, Р= 101,325 кПа);ТОВ "Укрiстгаз", код ЄДРПОУ 37994284, ознака заiнтересованостi: акцiонер Товариства, який володiє бiльше 25 % акцiй, строк поставки (перiод (ресурс) поставки (мiсяць поставки): березень 2017 року, цiна складає 191 840 880,00 грн., з ПДВ.