ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
c. Подвірки, Харківський район,
Харківська область, 62371, Україна
Телефон: +38 (057) 372-10-29
                    +38 (057) 730-50-59
Факс:+38 (057) 731-42-98
Ел. пошта: mbox@tec5.kharkov.ua
Погода

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.12.2017 1371662 2915790 47
Зміст інформації:
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання населенню послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води. Ринкова вартiсть: 745,84 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 1 371 662 410,56 грн. з ПДВ. Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 47. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".
2 20.12.2017 171472 2915790 5.9
Зміст інформації:
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання бюджетним установам/органiзацiям послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води. Ринкова вартiсть: 790,34 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 171 472 166,40 грн. з ПДВ. Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 5,9. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".
3 20.12.2017 86 2915790 0.003
Зміст інформації:
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання релiгiйним органiзацiям послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води. Ринкова вартiсть: 463,54 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 86 218,44 грн. з ПДВ. Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,003. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".
4 20.12.2017 111632 2915790 3.8
Зміст інформації:
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: поставка теплової енергiї для надання iншим споживачам послуг з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води. Ринкова вартiсть: 1074,58 грн. за 1 Гкал без ПДВ., 111 631 668,72 грн. з ПДВ. Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 3,8. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".
5 20.12.2017 29718 2915790 1.019
Зміст інформації:
20.12.2017 правлiнням ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв Товариства, оформленого протоколом № 5 вiд 25.04.2017, прийнято рiшення про вчинення значного правочину. Предмет правочину: постачання пом'якшеної води. Ринкова вартiсть: 6,35 грн. за 1 м3 без ПДВ., 29 718 000,00 грн. з ПДВ. Вартiсть актiвi емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 2 915 790 000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1,019. Рiшення прийнято правлiнням Товариства. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочинуне передбаченi законодавством, не визначенi статутом ПрАТ "Харкiвська ТЕЦ-5".